"

Termeni si conditii

Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea OCN ICS ”Express Leasing & Microcredit” Societate cu Raspundere Limitată, inregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice de pe linga Camera Înregistrarii de Stat al Persoanelor Juridice de pe linga Camera Înregistrării de Stat sub numărul de identificare de stat și cod fiscal (IDNO) 1003600068891, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chisinau, Bd. Moscova 20.

Proprietarul își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al Express Leasing & Microcredit S.R.L.

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea Express Leasing&Microcredit, dă dreptul Express Leasing de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Express Leasing își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. Express Leasing&Microcredit își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Informaţiile cuprinse în acest website sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ şi trebuie utilizate doar în acest scop, ele neputând fi considerate oferte de produse sau servicii financiare şi nici nu reprezintă sfaturi sau recomandări pentru investiţii sau contractarea unui împrumut sau produs financiar. Express Leasing nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului website-ului.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în website este rugată să contacteze echipa Express Leasing&Microcredit, la numărul de telefon: +373 601 600 74, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor și comisioanelor aferente.

Express Leasing&Microcredit nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Express Leasing&Microcredit.

Express Leasing&Microcredit va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

În scopul îmbunătățirii serviciilor pe care vi le oferim, se vor înregistra la navigarea dumneavoastră pe website-ul nostru, informațiile relative(paginile vizitate, data și ora de vizitare, etc.). Fiecare browser acceptă implicit “Cookies”. Dacă nu doriți să permiteți utilizarea de Cookie-uri, puteți seta programul dumneavoastră de navigare să nu le accepte.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor website-ului și ale OCN ICS "Express Leasing & Microcredit" S.R.L. prevăzute de prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.